Partner Ranking

แก้ไขเมื่อ Thu, 10 Aug 2023 เมื่อ 04:47 PM

Rankจำนวนรอบ/เดือนจำนวนรอบ/สัปดาห์จำนวนรอบ/วันIncentive สูงสุดTotal IncentiveTHB/kmOn top Incentiveผลตอบแทนสูงสุด
Supreme3007510฿200.00฿60,000.00513%฿7,800.00
Hero25062.58฿200.00฿50,000.00412%฿6,000.00
Platinum200507฿200.00฿40,000.003.811%฿4,400.00
Gold15037.55฿200.00฿30,000.003.510%฿3,000.00
Silver100253฿200.00฿20,000.003.2--
Bronze60152฿200.00฿12,000.003--
Member40101฿150.00฿6,000.003--
Hero
พาร์ทเนอร์ต้องทำรอบวิ่งสำเร็จ 250 รอบ/เดือน
พาร์ทเนอร์จะถูกปรับอันดับขึ้น-ลง ตามจำนวนรอบวิ่งทุกวันที่ 1 ของเดือน
พาร์ทเนอร์ต้องรักษาเวลาการทำรอบวิ่งต่อเคส โดยไม่ละเมิดกฎ SLA ที่บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์ให้
พาร์ทเนอร์ต้องไม่เลือกงาน หรือ ปฎิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย
พาร์ทเนอร์ต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมและต้องไม่โดนการคอมเพลนจากลูกค้า
หากพาร์ทเนอร์ไม่ผ่านเงื่อนไขจะถูกปรับลดอันดับลงมาโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบวิ่งที่ทำได้
Platinum
พาร์ทเนอร์ต้องทำรอบวิ่งสำเร็จ 200 รอบ/เดือน
พาร์ทเนอร์จะถูกปรับอันดับขึ้น-ลง ตามจำนวนรอบวิ่ง ทุก 1 เดือน
พาร์ทเนอร์ต้องรักษาเวลาการทำรอบวิ่งต่อเคส โดยไม่ละเมิด SLA ที่บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์ให้
พาร์ทเนอร์ต้องไม่เลือกงาน หรือ ปฎิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย
พาร์ทเนอร์ต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมและต้องไม่โดนการคอมเพลนจากลูกค้า
หากพาร์ทเนอร์ไม่ผ่านเงื่อนไขจะถูกปรับลดอันดับลงมาโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบวิ่งที่ทำได้
2.พฤติกรรมการรับงาน เช่น ไม่ปฏิเสธงาน
3.พฤติกรรมการบริการ เช่น ไม่โดนคอมเพลนจากลูกค้า
4.ไรเดอร์ต้องถึงจุดรับตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย
Gold
พาร์ทเนอร์ต้องทำรอบวิ่งสำเร็จ 150 รอบ/เดือน
พาร์ทเนอร์จะถูกปรับอันดับขึ้น-ลง ตามจำนวนรอบวิ่ง ทุก 1 เดือน
พาร์ทเนอร์ต้องรักษาเวลาการทำรอบวิ่งต่อเคส โดยไม่ละเมิด SLA ที่บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์ให้ (ใส่รายละเอียด)
พาร์ทเนอร์ต้องไม่เลือกงาน หรือ ปฎิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย
พาร์ทเนอร์ต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมและต้องไม่โดนการคอมเพลนจากลูกค้า
หากพาร์ทเนอร์ไม่ผ่านเงื่อนไขจะถูกปรับลดอันดับลงมาโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบวิ่งที่ทำได้
Silver
พาร์ทเนอร์ต้องทำรอบวิ่งสำเร็จ 100 รอบ/เดือน
พาร์ทเนอร์จะถูกปรับอันดับขึ้น-ลง ตามจำนวนรอบวิ่ง ทุก 1 เดือน
พาร์ทเนอร์ต้องรักษาเวลาการทำรอบวิ่งต่อเคส โดยไม่ละเมิด SLA ที่บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์ให้
พาร์ทเนอร์ต้องไม่เลือกงาน หรือ ปฎิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย
พาร์ทเนอร์ต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมและต้องไม่โดนการคอมเพลนจากลูกค้า
หากพาร์ทเนอร์ไม่ผ่านเงื่อนไขจะถูกปรับลดอันดับลงมาโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบวิ่งที่ทำได้
Member
พาร์ทเนอร์ต้องทำรอบวิ่งสำเร็จ 40 รอบ/เดือน
พาร์ทเนอร์จะถูกปรับอันดับขึ้น-ลง ตามจำนวนรอบวิ่ง ทุก 1 เดือน
พาร์ทเนอร์ต้องรักษาเวลาการทำรอบวิ่งต่อเคส โดยไม่ละเมิด SLA ที่บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์ให้
พาร์ทเนอร์ต้องไม่เลือกงาน หรือ ปฎิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย
พาร์ทเนอร์ต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมและต้องไม่โดนการคอมเพลนจากลูกค้า
หากพาร์ทเนอร์ไม่ผ่านเงื่อนไขจะถูกพิจารณาการเป็นพาร์ทเนอร์บริษัท เก็ทโมบี้ จำกัด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว