วิธีสร้าง Apple ID ใหม่

Modified on Sun, 17 Oct 2021 at 01:24 PM

สร้าง Apple ID บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

สร้าง Apple ID เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์

 1. แตะ "Forgot password or don't have an Apple ID?" ("ลืมรหัสผ่านหรือยังไม่มี Apple ID ใช่ไหม")
 2. แตะสร้าง Apple ID ฟรี
 3. เลือกวันเกิดแล้วป้อนชื่อของคุณ แตะถัดไป
 4. แตะ "ใช้อีเมลปัจจุบันของคุณ" หรือแตะ "รับอีเมล iCloud ได้ฟรี"
 5. เมื่อระบบถาม ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณและตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย หากคุณเลือกข้ามขั้นตอนนี้ ระบบจะแจ้งให้คุณทำขั้นตอนนี้ในภายหลังในการตั้งค่า

สร้าง Apple ID โดยใช้ App Store บนอุปกรณ์ของคุณ

 1. เปิด App Store แล้วแตะปุ่มลงชื่อเข้าใช้
 2. แตะสร้าง Apple ID ใหม่ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกดังกล่าว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อออกจาก iCloud แล้ว
 3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้จะเป็น Apple ID ใหม่ของคุณ*
 4. ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ แล้วแตะถัดไป คุณสามารถเลือก "ไม่มี" ได้เช่นกัน สิ่งที่ควรทำหากตัวเลือกไม่มีไม่แสดงขึ้น หรือคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะซื้อสินค้า 
 5. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ การดำเนินการนี้จะช่วยตรวจสอบยืนยันตัวตนและกู้คืนบัญชีของคุณในกรณีที่จำเป็น แตะถัดไป
 6. ตรวจสอบอีเมลเพื่อดูอีเมลยืนยันจาก Apple แล้วยืนยันที่อยู่อีเมล 

หลังจากที่คุณตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลแล้ว คุณจะสามารถใช้ Apple ID เพื่อลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store, App Store และบริการอื่นๆ ของ Apple เช่น iCloud ได้

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article